Inwonerspanel Roerdalen
Menu

"Het inwonerspanel is een prima manier om inzicht te krijgen in wat leeft onder onze inwoners. Op basis van de uitkomsten bekijken we of ons beleid moet worden aangepast."

Monique de Boer-Beerta
Burgemeester

 

Onderzoek communicatie januari 2019

De gemeente Roerdalen wilde graag weten hoe inwoners denken over de communicatie(middelen) van de gemeente en aan welke vormen van communicatie de inwoners behoefte hebben. Flycatcher heeft om die reden een onderzoek uitgevoerd onder bijna 400 leden van het Inwonerspanel Roerdalen.

Informatiebronnen
De belangrijkste informatiebronnen voor de inwoners van gemeente Roerdalen zijn:
- RoerdalenBericht (70%);
- website van de gemeente (48%);
- parochieblaadje met abonnement (35%).

RoerdalenBericht
85% van de respondenten leest RoerdalenBericht wel eens, met name ouderen en inwoners van Posterholt. De meerderheid van de lezers vindt de informatie in RoerdalenBericht begrijpelijk, interessant en actueel. Ook geeft 59% aan dat ze RoerdalenBericht zouden missen als deze er niet meer was. 19% geeft aan dat er onvoldoende lokaal nieuws uit de dorpen in RoerdalenBericht staat.

Digitale nieuwsbrief
Maar liefst 81% geeft aan dat ze zich zouden aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Vooral respondenten jonger dan 40 jaar hebben hier interesse in. Inwoners willen graag gemeentenieuws, lokaal nieuws uit hun eigen dorp, bekendmakingen en initiatieven van inwoners in de nieuwsbrief lezen.

Website
In de afgelopen 12 maanden heeft 87% de website van de gemeente bezocht, vooral om informatie te zoeken, de openingstijden op te zoeken of een afspraak te maken.
Na het zien van de startpagina van de nieuwe website, blijken de respondenten hierover positief te zijn. Ze vinden de nieuwe startpagina vooral duidelijk en overzichtelijk. Daarnaast geeft 65% aan dat ze op de startpagina snel kunnen vinden wat ze nodig hebben.

Social media
Inwoners maken het meest gebruik van Facebook en Youtube. Respondenten ouder dan 60 jaar gebruiken LinkedIn en Youtube significant minder vaak dan jongere respondenten.
Wanneer gevraagd wordt via welk social media kanaal men het liefst op de hoogte gehouden wil worden van informatie van de gemeente, geeft 43% aan dat ze de informatie het liefst via Facebook ontvangen. De overige social mediakanalen worden slechts door een enkeling genoemd. Daarnaast geeft 30% aan dat ze via geen enkel social media kanaal informatie van de gemeente willen ontvangen.
De belangrijkste doelen van de social mediakanalen voor de gemeente zijn volgens de respondenten het delen van informatie (89%), informatie geven over evenementen in de dorpen (62%) en het delen van initiatieven van inwoners (38%).
De social mediakanalen van de gemeente zijn niet erg bekend onder de respondenten. Ongeveer 30% kent de Twitter accounts, het Instagram account en het LinkedIn account van de gemeente. De Facebookpagina's zijn bekender, ongeveer 60% kent deze wel.  Dit zijn vooral respondenten jonger dan 40 jaar. 30% van de ondervraagden maakt daadwerkelijk gebruik van de Facebookpagina van de gemeente. 25% gebruikt de Facebookpagina Klein geluk uit Roerdalen. De gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de verschillende social mediakanalen.

Brieven en e-mails
68% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één brief of e-mail gehad van de gemeente. Maar liefst 88% van de respondenten vindt dat de belangrijkste boodschap van de brief of e-mail duidelijk was. Daarnaast vindt 83% dat er geen moeilijke woorden in stonden. Dit lijken met name hoog opgeleiden te zijn.

Persoonlijke communicatie
60% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden persoonlijk contact gehad met een medewerker van de gemeente. De meerderheid is van mening dat de medewerker luisterde (93%), respectvol (93%), vriendelijk (90%), duidelijk (88%), begripvol (87%) en deskundig was (79%). Daarnaast vond ongeveer drie kwart dat de medewerker een goed inlevingsvermogen had (76%) en dat ze gelijkwaardig werden behandeld (76%). 88% voelde zich op zijn/haar gemak tijdens het persoonlijk contact en 76% heeft ook een goed gevoel over het persoonlijk contact met de gemeente.

Lokaal nieuws
De respondenten halen informatie over hun eigen dorp vooral uit het parochieblaadje, RoerdalenBericht en De Limburger. Voor jongere respondenten zijn de social media van de gemeente hiervoor ook belangrijk. Relatief veel respondenten uit Melick en Herkenbosch halen informatie uit het parochieblaadje. Ruim de helft van de respondenten (55%) heeft geen behoefte aan andere communicatiemiddelen voor informatie uit het eigen dorp, 13% heeft hier wel behoefte aan, het liefst via e-mail. 92% wil geen bijdrage leveren aan een nieuw op te zetten communicatiemiddel.

Online meedenken
Indien de gemeente een digitaal platform zou hebben, waarop burgers kunnen meedenken over beleid en/of projecten van de gemeente, zou 44% hiervan gebruik willen maken. Ze zouden dit het liefst via een app of de website van de gemeente willen doen. Meer dan de helft wil op het platform meedenken over nieuw beleid (57%), voorstellen voor verbetering van de eigen buurt doen (56%) en meedenken over projecten van de gemeente (52%). Respondenten van 60 jaar en ouder geven relatief weinig aan dat ze gebruik willen maken van het platform.
Indien het digitaal platform niet door de gemeente maar door inwoners van Roerdalen georganiseerd zou zijn, zou 39% gebruik willen maken van het platform. Met name respondenten jonger dan 40 jaar hebben deze mening.

Contact
98% van de respondenten vindt dat er voldoende kanalen zijn om contact op te nemen met de gemeente Roerdalen. De overige 2% zou graag op een andere manier, bijv. via een app, contact op willen nemen.
Wanneer men een vraag wilt stellen aan de gemeente willen de respondenten dit vooral via telefoon of e-mail doen. Voor een melding Openbare Ruimte, zouden de respondenten naast telefoon of e-mail ook graag gebruik willen maken van een contactformulier op de website.

WhatsApp
Bijna de helft van de respondenten (49%) zou Whatsapp willen gebruiken om contact op te nemen met de gemeente, terwijl 39% hier geen gebruik van wil maken. Degenen die er wel gebruik van willen maken, willen dit vooral doen om bijv. meldingen te doen, vragen te stellen of een afspraak te maken. Jongeren hebben meer interesse in Whatsapp als communicatiemiddel van de gemeente dan oudere respondenten.

Tips
De respondenten blijken veel tips of verbeterpunten te hebben voor de communicatie van de gemeente Roerdalen, zoals:
- beantwoord e-mails (sneller);
- geef een terugkoppeling op meldingen Openbare Ruimte;
- verbeter de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers;
- ga soepeler om met afspraken maken in het Servicepunt; help direct als dat kan;
- focus niet alleen op digitale / social mediakanalen.

Gepost door Drs. L. Helmes (Lieke) op 4-4-2019

Terug naar lijst

Inloggen

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier