Inwonerspanel Roerdalen
Menu

"Het inwonerspanel is een prima manier om inzicht te krijgen in wat leeft onder onze inwoners. Op basis van de uitkomsten bekijken we of ons beleid moet worden aangepast."

Monique de Boer-Beerta
Burgemeester

 

Onderzoek afvalinzameling augustus 2019

De gemeente Roerdalen willen graag weten wat inwoners vinden van de huidige afvalinzameling en wat hen zou bewegen om meer afval te scheiden. Flycatcher heeft om die reden een onderzoek uitgevoerd onder bijna 500 leden van het Inwonerspanel Roerdalen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid.

Huidige afvalinzameling
Meer dan de helft van de respondenten is tevreden over de inzameling van vrijwel alle soorten afval, vooral over de inzameling van het restafval en oud papier (beide 82%). Over de inzameling van grof huishoudelijk afval en het ophalen van huisraad door de kringloopwinkel is men minder tevreden. Respectievelijk 44% en 36% is hierover (zeer) ontevreden.
Over de inzameling van het plastic afval zijn vooral de één- en tweepersoonshuishoudens tevreden, respectievelijk 82% en 74% is hierover tevreden. Hierover is 53% van de huishoudens met drie of meer personen tevreden.

Over de service van de reinigingsdienst is de ruime meerderheid tevreden. Zo is 85% (zeer) tevreden over het leegmaken van de containers, 82% is (zeer) tevreden over het ophalen van het pd afval en 79% is (zeer) tevreden over het terug op de plek zetten van de containers na het leegmaken.

Maar liefst 93% vindt het belangrijk om lokale verenigingen te steunen door hen afval te laten inzamelen. Ook heeft 66% er geen probleem mee om afhankelijk te zijn van de verenigingen voor het inzamelen van afval. Verder blijkt dat 43% het afval graag weg wil kunnen brengen op een zelfgekozen moment, terwijl 26% het hiermee oneens is.

Milieupark
Van de respondenten heeft 80% in de afgelopen 12 maanden minimaal één keer gebruik gemaakt van het milieupark in Montfort. Dit zijn met name respondenten uit huishoudens van minimaal twee personen. De gebruikers van het milieupark zijn vooral tevreden over de manier van betalen (79%), de netheid van het milieupark (74%), de bewegwijzering (70%) en de klantvriendelijkheid van het personeel (68%). Ontevreden is men over de openingstijden (37%), tarieven (35%) en de doorlooptijd  (34%). 

Afval scheiden
Vrijwel alle respondenten scheiden altijd het oud papier (95%). De overgrote meerderheid scheidt daarnaast altijd glas (90%) en plastic en drankkartonnen (86%). De meerderheid scheidt altijd kerstbomen (80%), grof huishoudelijk afval (79%), oud ijzer (77%) en gft afval (77%). Alleen blikafval wordt door minder respondenten altijd gescheiden (48%) en 22% scheidt dit afval nooit.
Van de respondenten geeft 55% aan het afval altijd te scheiden. Dit zijn met name de één- en tweepersoonshuishoudens. De belangrijkste reden om afval niet te scheiden is de stank (25%).

De meerderheid van de respondenten (69%) geeft aan dat ze meer afval zouden scheiden als kleine spullen die geschikt zijn voor verkoop in kringloopwinkels zes keer per jaar aan huis opgehaald zouden worden. Ook zou 61% meer afval scheiden als blik in de plastic afvalzakken zou mogen. Maar liefst 87% van de respondenten geeft dan ook aan dat ze hiervan gebruik zouden maken als dit mogelijk zou zijn.
Van de respondenten geeft 45% aan meer afval te scheiden als er in elke dorpskern een brenglocatie voor gescheiden afval zou zijn, gft tijdens de zomer wekelijks opgehaald zou worden (42%) en de plastic afvalzakken één keer in de twee weken opgehaald zouden worden (41%). Uit de resultaten blijkt ook dat 40% ontevreden is over het aantal keer dat plastic afval wordt opgehaald.

In de gemeente Roerdalen betalen de inwoners op dit moment een basistarief voor de afvalinzameling. Voor dit basistarief mogen ze het restafval 14 keer per jaar aan straat zetten. Voor elke extra keer betalen ze extra. Er is ook een andere vorm mogelijk. Hierbij betalen inwoners een lager basistarief, maar betalen ze voor elke keer dat ze het restafval aan straat zetten. 48% heeft een voorkeur voor de bestaande vorm, 34% voor de vorm met een lager basistarief en 18% heeft geen voorkeur.

Respondenten konden in het onderzoek aangeven wat ze het belangrijkste vinden bij de inzameling van afval: de kosten voor inwoners, de service voor inwoners of het milieu. 40% vindt het milieu het belangrijkste, 39% vindt de kosten het belangrijkste en 20% vindt service het belangrijkste. Uit de analyses blijkt dat  respondenten uit Herkenbosch service belangrijker vinden dan respondenten uit Sint Odiliënberg.

Hondenpoep
Van de respondenten is 39% tevreden over het aantal openbare afvalbakken in de omgeving. Een even grote groep is hierover ontevreden. 46% vindt dat de openbare afvalbakken op de goede plek staan, terwijl 30% vindt dat ze niet op de juiste plek staan. Verder is 56% van de respondenten niet tevreden over het aantal hondenpoepbakken in de omgeving. Daarnaast vindt 47% dat de hondenpoepbakken niet op de juiste plek staan.
De meerderheid van de respondenten (75%) vindt het plaatsen van hondenpoepzakjes op de openbare afvalbakken een goede aanvulling. Daarnaast vindt 57% dat er niet voldoende houders van hondenpoepzakjes zijn in de omgeving.
Sinds de plaatsing van de hondenpoepbakken ervaart 19% minder overlast door hondenpoep, terwijl 53% dit niet ervaart. Relatief veel respondenten uit Montfort (72%) ervaren niet minder overlast door hondenpoep.

Communicatie
Als men meer wilt weten over afval, maken de respondenten vooral gebruik van de papieren versie van de afvalkalender (77%), de afvalapp (35%), de website van de gemeente Roerdalen (35%) en de afvalkalender op de website (27%). De ruime meerderheid van de respondenten is tevreden over deze communicatiemiddelen.

Gepost door Drs. L. Helmes (Lieke) op 14-11-2019

Terug naar lijst

Inloggen

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier