Inwonerspanel Roerdalen
Menu

"Het inwonerspanel is een prima manier om inzicht te krijgen in wat leeft onder onze inwoners. Op basis van de uitkomsten bekijken we of ons beleid moet worden aangepast."

Monique de Boer-Beerta
Burgemeester

 

Onderzoek communicatie november 2020

In opdracht van gemeente Roerdalen heeft Flycatcher in november 2020 een onderzoek uitgevoerd over de communicatie van de gemeente met inwoners. De gemeente wil door middel van het onderzoek in kaart brengen hoe inwoners over de verschillende vormen van communicatie denken en hoe ze haar communicatie richting de inwoners verder kan verbeteren.
In totaal hebben 351 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.

RoerdalenBericht (papieren versie)
74% van de respondenten leest de papieren versie van RoerdalenBericht (vrijwel) elke maand. Slechts 9% leest deze nooit. 94% begrijpt de informatie in RoerdalenBericht. Daarnaast vindt 71% de informatie actueel en 68% vindt de informatie interessant. 54% zou RoerdalenBericht missen als deze er niet meer was. Hoe ouder men is, hoe vaker men de papieren versie van Roerdalen Bericht leest.

RoerdalenBericht (online)
De online versie van RoerdalenBericht is bekend bij 63% van de respondenten. Hiervan is 91% ook geabonneerd op de nieuwsbrief en 72% leest deze (vrijwel) elke week. 95% begrijpt de informatie. Daarnaast vindt 78% de informatie interessant en 76% vindt de informatie actueel. 58% zou de digitale nieuwsbrief missen als deze er niet meer zou zijn. Vooral respondenten van 40 jaar en ouder zouden de digitale nieuwsbrief missen.

Dorpsbladen
58% is geabonneerd op het dorpsblad of parochieblad en 20% kent het op een andere manier. 22% is niet bekend met het dorpsblad of parochieblaadje uit hun dorp. Hoe ouder men is, hoe vaker men bekend is met het dorpsblad of parochieblad.

71% van de respondenten leest de informatie van de gemeente in het dorpsblad of parochieblad (vrijwel) elke week. Respondenten uit Melick lezen de informatie van de gemeente in het dorpsblad of parochieblad significant vaker dan respondenten uit Montfort. Tussen de overige dorpen zijn geen statistisch significante verschillen gevonden.

94% van de respondenten begrijpt de informatie van de gemeente. Daarnaast vindt 71% de informatie van de gemeente interessant en vindt 62% de informatie actueel. 62% zou de informatie van de gemeente in het dorpsblad of parochieblad missen als deze er niet meer was.

Kabelkrant lokale omroep OR 6
De informatie van de gemeente op de kabelkrant wordt minder vaak gelezen. Slechts 1% leest dit (vrijwel) elke dag, terwijl 78% deze informatie nooit leest. Van degenen die de informatie wel eens lezen, begrijpt 80% de informatie van de gemeente, 60% vindt de informatie interessant en 55% vindt de informatie actueel. 33% van de respondenten die de informatie lezen, zou de informatie van de gemeente op de kabelkrant missen, terwijl 30% deze informatie niet zou missen.

Raadsvergadering
25% van de respondenten kijkt wel eens naar een raadsvergadering via de live stream op de website van de gemeente en 36% doet dit wel eens via de lokale omroep. Van degenen die de raadsvergadering wel eens bekijken, vindt 56% het geluid matig. 50% vindt het beeld (zeer) goed en 56% vindt de lengte van de uitzending (zeer) goed. Hoe ouder men is, hoe vaker men naar de raadsvergadering van de gemeente kijkt via de lokale omroep.

Website
89% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden de website van de gemeente Roerdalen bezocht. Hiervan heeft 71% ook wel eens de nieuwsberichten van de gemeente op de website gelezen. 

De nieuwsberichten op de website worden door 84% van de respondenten begrepen. Daarnaast vindt 61% de nieuwsberichten interessant en actueel. 33% zou de nieuwsberichten op de website missen als ze er niet meer waren, terwijl 24% deze niet zouden missen. De nieuwsberichten worden vooral gelezen door respondenten van 60 jaar en ouder. Deze groep zou dan ook vaker dan respondenten jonger dan 40 jaar de nieuwsberichten op de website missen als ze er niet meer waren.

Social media
Van de genoemde social mediakanalen worden Facebook (65%) en YouTube (65%) het meest gebruikt, gevolgd door LinkedIn (41%) en Instagram (35%). Twitter wordt door 15% van de respondenten gebruikt. Hoe jonger men is, hoe vaker men gebruik maakt van de social mediakanalen m.u.v. Twitter. 

De respondenten willen het liefst via Facebook (54%) op de hoogte gehouden worden van informatie van de gemeente Roerdalen. 22% zou door geen enkel social mediakanaal op de hoogte gehouden willen worden van informatie van de gemeente. De belangrijkste doelen van de social mediakanalen van de gemeente zouden volgens de respondenten informatie delen (90%), laten zien wat er te doen is in de gemeente (56%) en laten zien wat de gemeente allemaal doet (41%) moeten zijn.

Van de social mediakanalen die de gemeente op dit moment inzet, zijn de Facebookpagina's het meest bekend. 76% kent de Facebookpagina van de gemeente en 60% gebruikt deze ook. De Facebookpagina Klein geluk uit Roerdalen is bij 55% bekend en 32% gebruikt deze. Respondenten jonger dan 40 jaar kennen het Twitter en YouTube account minder vaak dan oudere respondenten.  Respondenten jonger dan 40 jaar kennen en gebruiken de Facebookpagina van de gemeente vaker dan oudere respondenten.

75% van de gebruikers is (zeer) tevreden over de Facebookpagina van de gemeente en 80% is (zeer) tevreden over de Facebookpagina Klein geluk uit Roerdalen.

91% van de gebruikers van de Facebookpagina van de gemeente begrijpt de informatie in de berichten. 68% vindt de berichten interessant en 74% vindt de berichten actueel. 50% van de respondenten vindt dat de gemeente snel genoeg reageert op vragen op de Facebookpagina, terwijl 15% vindt dat de gemeente niet snel genoeg reageert. Dit zijn met name respondenten jonger dan 40 jaar.

Volgens 85% van de gebruikers van de Facebookpagina plaatst de gemeente precies genoeg berichten op de Facebookpagina, 13% vindt dat er te weinig berichten geplaatst worden en 2% te veel.

Brieven en e-mails
Van alle respondenten heeft 57% in de afgelopen 12 maanden een brief of e-mail ontvangen van de gemeente. Wat de brief betreft, vond 91% de belangrijkste boodschap van de brief duidelijk. Daarnaast vond 77% dat de brief logisch was ingedeeld. Volgens 71% stonden er geen moeilijke woorden in de brief. Wat de e-mail betreft, vond 84% dat de belangrijkste boodschap duidelijk was en vond 70% dat de e-mail logisch was ingedeeld. 85% vond dat er geen moeilijke woorden in de e-mail stonden.

Persoonlijke communicatie
57% heeft in de afgelopen 12 maanden persoonlijk contact gehad met medewerkers van de gemeente Roerdalen. De respondenten vonden dat de medewerker hen respectvol behandelde (90%), dat de medewerker vriendelijk was (88%), dat de medewerker naar hen luisterde (85%) en dat de medewerker hen gelijkwaardig behandelde (82%). Daarnaast voelde 84% zich op zijn of haar gemak tijdens het persoonlijk contact. 67% is van mening dat de medewerker deskundig was en 69% vond dat de medewerker een goed inlevingsvermogen had. Verder heeft 71% een goed gevoel over gehouden aan het persoonlijk contact met de gemeente.

Gezamenlijk nieuws uit Roerdalen
Van alle respondenten vindt 81% een gezamenlijke website voor heel Roerdalen een (zeer) goed idee. Slechts 6% vindt het een (zeer) slecht idee. 62% heeft dan ook behoefte aan een gezamenlijke website. Indien de website wordt ge´ntroduceerd, zouden ze het liefst hierop kunnen zien wat er te doen is in het dorp (72%), nieuws van verenigingen kunnen lezen (59%) en een evenementenkalender willen inzien (58%). 39% verwacht de website enkele keren per week te gaan bezoeken en 42% verwacht dit enkele keren per maand te doen.

Indien er een nieuwsbrief bij de website ter beschikking gesteld wordt, zou 56% deze het liefst digitaal ontvangen. Daarnaast zou 16% deze graag op de website zelf willen lezen en 14% op de Facebookpagina van de website. 8% zou de betaalde papieren versie willen ontvangen. Van degenen die een betaalde papieren uitgave willen ontvangen, zou 63% deze het liefst wekelijks ontvangen, 30% tweewekelijks en slechts 2 respondenten willen deze maandelijks ontvangen. 92% van de respondenten die de papieren uitgave willen ontvangen, is bereid om te betalen hiervoor. 31% zou hier tussen de 10 en 15 euro per jaar voor willen betalen, 27% wil 16 euro per jaar betalen en 19% wil tussen de 17 en 20 euro per jaar betalen.

Nadat de respondenten aanvullende uitleg hebben gekregen over de nieuwsbrief en het dorpsblad, blijkt dat 83% (zeer) positief tegenover dit idee staat. 63% zou zich opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief, 26% gaat de digitale nieuwsbrief via de website lezen, 36% heeft al een abonnement op een dorpsblad en wil dit behouden, 3% heeft nog geen abonnement, maar overweegt wel een abonnement te nemen op het nieuwe blad en 19% wil het papieren blad gratis ophalen bij een ophaalpunt.
41% van de respondenten die een abonnement op het nieuwe blad willen, wil niet meer betalen dan de 16 euro per jaar die nu betaald wordt voor het dorpsblad, 34% wil 1 tot 5 euro per jaar extra betalen en 25% wil 5 tot 15 euro per jaar extra betalen. 

Van de respondenten die aangegeven hebben de papieren versie te willen ophalen bij een ophaalpunt, geeft 60% aan dit wekelijks te willen doen.

Gepost door Drs. L. Helmes (Lieke) op 25-1-2020

Terug naar lijst

Inloggen

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier